TRACKER

Tracker er et system for registring av time- og akkordarbeid for gårdsdrift.

Ved å ta i bruk Tracker vil man spare inn tid og man vil få en bedre oversikt over tidsforbruk, lønn og ytelser på gården.

Tracker tilbyr:
  • Et enkelt grensesnitt for registrering av gårdsarbeid
  • Nettbasert grensesnitt - alle som har tilgang til en PC med Internett kan bruke systemet
  • Rapporter, både per ansatt og for firmaet
  • Systemet er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk
Log in